Zobacz nasz profil na Facebooku

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Zdzisław Korzuch, e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych
Archiwum

Edycje I-VI

Edycja VII (2008 r.)

Etap centralny i finał odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Słuchacze naszego Centrum osiągnęli ogromny sukces. Trzy słuchaczki zakwalifikowały się do finałowej dziesiątki — Panie: Klaudia Bittner (technik rachunkowości), Joanna Jagielska-Marek (technik rachunkowości) i Katarzyna Malec (technik administracji).

W etapie centralnym wzięła udział również Pani Żaneta Kucharz (technik administracji).

Ostateczne wyniki finału:

1Bittner KlaudiaCKUE Chorzów34 pkt
2Stundzis MichałCKU Sopot33 pkt
3Jagielska-Marek JoannaCKUE Chorzów32 pkt

Słuchaczy CKUE do udziału w Olimpiadzie przygotowywali: mgr Gabriela Piech, mgr Irena Herba i mgr Grzegorz Mikołajczak.

Edycja IX (2010 r.)

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów centralnych — III etapu — finału:
(w nawiasie punktacja: Test/Praca pisemna/Obrona)

1Turzyński SławomirCKU Gdańsk74 pkt  (35/19/20)
2Nowińska MartaCKU Lublin70 pkt  (33/17/20)
3Polak KatarzynaCKUE Chorzów62 pkt  (30/17/15)
4Wojtczak EdytaCKU Lublin61 pkt  (30/11/20)
5Wądołowska MagdalenaCKU Białystok57 pkt  (19/18/20)
6Rysiejko UrszulaCKU Białystok57 pkt  (24/13/20)
7Jemielniak MagdalenaCKU Lublin53 pkt  (32/6/15)
8Olczuk AnnaCKU Lublin50 pkt  (28/12/10)
9Więcławek KamilCKU Chojnice46 pkt  (23/18/5)
10Borowski MirosławCKUE Chorzów43 pkt  (27/11/5)

Wyniki uzyskane drużynowo przez uczestników zawodów centralnych:

1CKU nr 1 w Lublinie
2CKU w Białymstoku
3CKUE w Chorzowie

Edycja X (2011 r.)

Zdjęcia z etapu wewnętrznego

Zdjęcia z etapu centralnego i finału

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów centralnych — III etapu — finału:

1Rysiejko UrszulaCKU Białystok
2Wróblewska AnnaCKU Białystok
3Zawadzka AldonaCKUE Chorzów
4Borowski MirosławCKUE Chorzów
5Lewoniewska MartaCKU Sopot
6Wądołowska MagdalenaCKU Białystok
7Bubicz JacekCKU nr 1 Lublin
8Lewoniewski KarolCKU Sopot
9Zalewiński KrzysztofCKUE Chorzów
10Gryzio GrzegorzCKU nr 1 Lublin

Wyniki uzyskane drużynowo przez uczestników zawodów centralnych:

1CKU Białystok
2CKUE Chorzów
3CKU nr 1 Lublin

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego

 1. CKU Białystok

  1. Prawdzik Anna
  2. Rysiejko Urszula
  3. Wądołowska Magdalena
  4. Wróblewska Anna
 2. CKU Chełm

  1. Bonat Ewa
  2. Grządkowska Małgorzata
  3. Wybraniec Anna
 3. CKUE Chorzów

  1. Bąk Malwina
  2. Borowski Mirosław
  3. Ochnio Agata
  4. Zalewiński Krzysztof
  5. Zawadzka Aldona
 4. CKU Gdańsk

  1. Ejsmont Monika
  2. Łucka Anna
  3. Michalczyk Mirosława
 5. CKU nr 1 Lublin

  1. Bubicz Jacek
  2. Dybicz Aneta
  3. Gryzio Grzegorz
  4. Olczuk Anna
  5. Stępień Anna
 6. CKU Sopot

  1. Lewoniewska Marta
  2. Lewoniewski Karol
  3. Oliasz Natalia
 7. CKU Sosnowiec

  1. Biały Aneta
  2. Karzyńska Joanna
  3. Stępień-Maciong Zofia
 8. PCKU Wodzisław Śląski

  1. Barteczko Katarzyna

Program Olimpiady

Dzień 1 — piątek (27.05.2011 r.)

 1. Przyjazd uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego Olimpiady wraz z opiekunami i zakwaterowanie w hotelu od godz. 10.00.
 2. 16.30 — „Tryptyk Rzymski” w wykonaniu Klubu Literackiego „Chochlik” w AZSO I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie — aula CKUE.
 3. 17.30 — Seminarium naukowe pt. „Nowa gospodarka: nowe źródła wahań koniunkturalnych, nowe sposoby budowania przewagi konkurencyjnej” (2 godz.):

  • 17.30 — dr Rafał Żelazny, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: „Gospodarka wiedzy — koncepcje i trendy”,
  • 18.00 — dr Grzegorz Głód, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: „Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i jednostkach sektora publicznego — wybrane aspekty”,
  • 18.30 — mgr Marcin Baron, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: „Absolwent w realiach nowej gospodarki”.

  Catering — ciasteczka, kawa, napoje, kanapki.

Dzień 2 — sobota (28.05.2011 r.) — Etap centralny i finał Olimpiady

 1. 9.00 — Uroczyste otwarcie Olimpiady — aula CKUE.
 2. 9.30-11.15 — Etap centralny (test + case).
 3. Zwiedzanie Górnośląskiego Parku Etnograficznego — opiekunowie grup olimpijczyków i VIP (w trakcie trwania etapu centralnego)
 4. 12.30 — Obiad w restauracji na Stadionie Śląskim.
 5. 16.00 — Ogłoszenie wyników etapu centralnego Olimpiady na placu przed Pocztą Główną. Przedstawiciele CKUE ubrani w regionalne śląskie stroje po sygnale hejnalisty ogłaszają wyniki etapu centralnego. 10 osób, które zakwalifikowały się do finału, udają się do CKUE. Pozostali uczestnicy oraz opiekunowie pod opieką przewodnika zwiedzają historyczne miejsca Chorzowa.
 6. 16.30-18.15 — Finał X edycji Olimpiady.
 7. 18.30 — W obecności mediów ogłoszenie wyników finału Olimpiady w CKUE, wręczenie nagród, dyplomów, upominków + poczęstunek.
 8. 19.30 — zakończenie Olimpiady.

Materiały do Olimpiady

Temat przewodni X edycji Olimpiady:

„Funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw konsumenckich w warunkach kryzysu gospodarczego.”

Lista literatury rekomendowanej uczestnikom Olimpiady na etap centralny i finał:

 • Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2008 i następne
 • Bogusław Czarny: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011
 • Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka: Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
 • Dorota Korenik, Stanisław Korenik: Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 • Jolanta Bernais, Jolanta Ingram, Teresa Kraśnicka: ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Wyd. 2 zm. i rozsz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010
 • Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak: Zarządzanie od podstaw: podręcznik akademicki, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 • Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek (red.): Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Placet, Warszawa 2011
 • Teresa Żabińska, Leszek Żabiński (red.): Koncepcje marketingu a praktyka zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju [oraz] Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, 2005 [polskie wydanie 2008]; rozdziały 2. i 3.

Etap szkolny — Test:

 1. Inflacja inercyjna związana jest z:

  1. nadwyżką podaży pieniądza ponad realny PKB;
  2. wzrostem kosztów energii elektrycznej;
  3. nadmierną podażą pieniądza;
  4. oczekiwaniami inflacyjnymi.
 2. Zjawisko rzadkości:

  1. oznacza lukę między możliwościami wytwarzania dóbr i usług a zapotrzebowaniem na nie;
  2. nie występuje w najbogatszych krajach świata;
  3. wynika z ograniczonej ilości siły roboczej;
  4. jest charakterystyczne dla krajów trzeciego świata.
 3. Ogniwa (etapy) procesu gospodarczego w skali mikroekonomicznej:

  1. produkcja, obrót towarowy, konsumpcja;
  2. produkcja, zbyt, konsumpcja;
  3. gospodarka materiałowa, produkcja, zbyt;
  4. gospodarka materiałowa, obrót towarowy, zbyt.
 4. Punkty zwrotne klasycznego cyklu koniunkturalnego:

  1. dno i szczyt;
  2. dno i ożywienie;
  3. szczyt i ożywienie;
  4. ożywienie i rozkwit.
 5. Współczesny cykl koniunkturalny charakteryzuje się:

  1. gwałtownymi punktami zwrotnymi;
  2. czterema fazami;
  3. niską częstotliwością;
  4. łagodnymi punktami zwrotnymi.
 6. Ze względu na zasięg geograficzny wyróżniamy:

  1. cykl lokalny;
  2. cykl regionalny;
  3. cykl egzogeniczny;
  4. cykl endogeniczny.
 7. Gospodarstwo konsumenckie to ten uczestnik rynku, który:

  1. Konsumuje — zużywa dobra i usługi materialne;
  2. Konsumuje — zużywa dobra i usługi niematerialne;
  3. Konsumuje — zużywa dobra i usługi;
  4. Konsumuje — zużywa dobra i usługi wolne.
 8. W gospodarstwie konsumenckim konsumpcja przyszła (odroczona w czasie) ma miejsce wtedy, gdy:

  1. potrzebny towar lub usługa jest zbyt kosztowny w stosunku do posiadanych środków;
  2. potrzebny towar lub usługa jest w danej chwili niedostępny na rynku;
  3. potrzebny towar lub usługa jest oferowany w sprzedaży ratalnej;
  4. potrzebny towar lub usługa jest oferowany tylko za gotówkę.
 9. Wniesienie wkładu do sp. z o.o. może być dokonane w formie:

  1. prawa niezbywalnego;
  2. usługi;
  3. aportu;
  4. wierzytelności.
 10. Najwyższą władzą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

  1. zarząd;
  2. rada nadzorcza;
  3. komisja rewizyjna;
  4. zgromadzenie wspólników.
 11. Amortyzacja środka trwałego jest:

  1. kosztem funkcjonalnym;
  2. kosztem niepieniężnym;
  3. wartością niematerialną i prawną;
  4. wydatkiem.
 12. Ustalenie kosztu jednostkowego ma na celu:

  1. określenie wartości zapasów produktów;
  2. tworzenie podstaw do ustalenia cen sprzedaży dóbr i usług;
  3. określenie wartości produkcji nie zakończonej;
  4. ustalenie wielkości kosztów rodzajowych.
 13. Wskaźnik płynności szybkiej określa:

  1. ile razy bieżące aktywa pokrywają zobowiązania bieżące;
  2. ile razy aktywa bieżące pokrywają pasywa;
  3. ile razy aktywa zobowiązania są większe należności;
  4. ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące.
 14. Wskaźnik rentowności netto informuje o:

  1. wartości zysku netto (po opodatkowaniu) przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i towarów;
  2. wartości zysku netto przypadającego na sprzedane produkty i towary;
  3. wartości zysku netto (po opodatkowaniu) przypadającego na każdego pracownika;
  4. wartości zysku netto przypadającego na jednostkę produkcji.
 15. Bilans przedsiębiorstwa to:

  1. zestawienie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa na dany dzień;
  2. zestawienie należności i zobowiązań przedsiębiorstwa na dany dzień;
  3. zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dany dzień;
  4. zestawienie majątku trwałego i kapitałów własnych przedsiębiorstwa na dany dzień.
 16. Częścią sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest:

  1. wyciąg bankowy;
  2. rachunek zysków i strat;
  3. zestawienie obrotów i sald kont aktywnych;
  4. zestawienie obrotów i sald kont pasywnych.
 17. Wartość sprzedaży towarów i usług to element:

  1. przepływów środków pieniężnych (cash flows) z działalności operacyjnej;
  2. przepływów środków pieniężnych (cash flows) z działalności inwestycyjnej;
  3. przepływów środków pieniężnych (cash flows) z działalności finansowej;
  4. przepływów środków pieniężnych (cash flows) z działalności gospodarczej.
 18. Konto bilansowe to konto:

  1. kosztów;
  2. przychodów;
  3. aktywne;
  4. wyników nadzwyczajnych.
 19. Zaletą liniowej struktury organizacyjnej jest:

  1. stosowania zasady specjalizacji;
  2. duża funkcjonalność w przypadku rozrostu organizacji;
  3. szybkość podejmowania decyzji;
  4. skupienie małej ilości zadań w ręku kierownictwa.
 20. Do podstawowych funkcji zarządzania zaliczamy:

  1. planowanie;
  2. szkolenie;
  3. marketing;
  4. sprzężenie zwrotne.
 21. Do zalet autokratycznego stylu zarządzania można zaliczyć:

  1. wyzwalanie inwencji twórczej u pracowników;
  2. precyzyjnie i jasno określoną odpowiedzialność;
  3. dużą swobodę pracowników w podejmowania decyzji;
  4. pełne wykorzystanie wiedzy i umiejętności podwładnych.
 22. Reklama jest to:

  1. termin zastępczy dla promocji uzupełniającej;
  2. forma nawiązania bezpośredniego kontaktu między sprzedawcą a nabywcą;
  3. każda płatna i bezosobowa prezentacja oferty sprzedażowej dokonana przez zidentyfikowanego nadawcę;
  4. tylko jedna forma promocji, za którą trzeba uiszczać opłatę.
 23. W strategii cenowej skimming wykorzystuje się:

  1. cenę równowagi;
  2. cenę penetracyjną;
  3. cenę z „premią”;
  4. cenę prestiżową.
 24. Który z niżej wymienionych czynników nie jest zaliczany do elementów marketingu-mix:

  1. produkt;
  2. dystrybucja;
  3. nabywca;
  4. promocja.
 25. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia współpracy albo kontroli nad innymi przedsiębiorstwami działającymi w tym samym ogniwie kanału dystrybucji, sytuacja taka nazywa się:

  1. integracją pionową;
  2. integracją horyzontalną (poziomą);
  3. dywersyfikacją;
  4. penetracją.
 26. Aktywny uczestnik rynku to taki podmiot gospodarczy, który:

  1. wykorzystuje tzw. nisze rynkowe;
  2. blokuje konkurencję poprzez utrudnienie dostępu do kanałów dystrybucji;
  3. zwalcza konkurencję poprzez niższe ceny swoich wyrobów;
  4. stosuje strategię pomijającą walkę konkurencyjną.
 27. Metoda analizy ekonomicznej stosowana w badaniu różnorodnych zjawisk, które są jednak współzależne to:

  1. metoda łańcuchowego podstawiania;
  2. metoda porównań;
  3. metoda różnicowego podstawiania;
  4. metoda odchyleń względnych.
 28. Analiza ekonomiczna sporządzana sporadycznie w wyniku sygnału o zaistniałych trudnościach i negatywnych zdarzeniach w działalności przedsiębiorstwa to:

  1. analiza finansowa;
  2. analiza kompleksowa;
  3. analiza doraźna;
  4. analiza wstępna.
 29. Zasada polegająca na określaniu w planie najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania przedsiębiorstwa i zapewnieniu środków na ich wykonanie to:

  1. zasada podstawowego ogniwa;
  2. zasada wariantowych rozwiązań;
  3. zasada koncentracji;
  4. zasada elastyczności.
 30. Która z funkcji kredytu wynika z rozbieżności w czasie między przychodami a wydatkami przedsiębiorstw i ludności:

  1. dochodowa;
  2. płatnicza;
  3. rozdzielcza;
  4. motywacyjna.

Etap szkolny — Temat do opracowania w formie pisemnej:

Charakterystyka kryzysu gospodarczego jako fazy cyklu koniunkturalnego. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Strona główna

Aktualności

Dla kandydatów

Harmonogramy zajęć

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

GUTW

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

© 2024 CKUE Chorzów