Formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zapewnia miejsce na liście słuchaczy, jednak dla dokonania zapisu wymagane jest osobiste dostarczenie pozostałej dokumentacji (dowód osobisty, stosowne świadectwo) do sekretariatu szkoły.

Proszę o przyjęcie mnie

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (6 semestrów)

do Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Zawód:

na Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Zawód:

na Kurs umiejętności zawodowych
Zawód:

Forma zajęć

Nazwisko

Imiona

Kolejność imion wg dowodu osobistego

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail

PESEL

Posiadane wykształcenie

Nazwa szkoły, miejscowość, rok i liczba ukończonych klas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie do celów działalności statutowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie. Celem zbierania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie obsługi procesu dydaktycznego. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie osobom zatrudnionym lub działającym na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie. Osoby, których dane są przetwarzane w zbiorze, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i żądania ich usunięcia.

Strona główna

Aktualności

Dla kandydatów

Harmonogramy zajęć

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

GUTW

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

© 2018 CKUE Chorzów