Zobacz nasz profil na Facebooku

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Zdzisław Korzuch, e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Projekt Leonardo da Vinci

Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów wygrało realizowany w bieżącym roku szkolnym projekt, którego celem jest szkolenie kadry nauczycielskiej placówki. Tytuł projektu:

Modernizacja ustawicznego kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej

Podstawowym celem projektu jest zdobycie nowych doświadczeń w zakresie współpracy szkoły z instytucjami nadzorującymi i wspomagającymi jej pracę dydaktyczno-wychowawczą. Przedstawiciele szkoły oraz zaproszonych do realizacji projektu instytucji wyjadą w dwóch oddzielnie zorganizowanych grupach tematycznych, w których wymienią poglądy i doświadczenia w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego, skuteczności i współdziałania szkoły zawodowej z jej otoczeniem. Specyficzne cele projektu wynikają z obszarów tematycznych przypisanych poszczególnym grupom wyjazdowym, ze szczególnym uwzględnieniem założeń ujednoliconego systemu oceniania ECVET.

I. Ujednolicone kształcenie zawodowe i ocenianie z uwzględnieniem możliwości systemu ECVET:

  • zasady dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech,
  • korelacja kształcenia wiedzy i umiejętności zawodowych w szkole i miejscu praktycznego szkolenia zawodowego – porównanie systemów oceniania efektów ustawicznego kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce.

II. Wdrażanie ofert edukacyjnych w różnych formach ustawicznego kształcenia zawodowego:

  • metodologia ustawicznego kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce w warunkach niemieckiej i polskiej edukacji zawodowej,
  • powiązanie potrzeb rynku pracy z tworzeniem ofert edukacyjnych w różnych formach kształcenia zawodowego,
  • aktywizacja zawodowa w różnych grupach wiekowych.

Wizyta nr 1 (Niemcy, 16—23.11.2013 r.)

Erasmus+ 2015

Mobilni na europejskim rynku pracy

Strona główna

Aktualności

Dla kandydatów

Harmonogramy zajęć

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

GUTW

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

© 2024 CKUE Chorzów