Zobacz nasz profil na Facebooku

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Zdzisław Korzuch, e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zapewnia miejsce na liście słuchaczy, jednak dla dokonania zapisu wymagane jest osobiste dostarczenie pozostałej dokumentacji (dowód osobisty, stosowne świadectwo) do sekretariatu szkoły.

Proszę o przyjęcie mnie

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

na Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Zawód:

na Kurs umiejętności zawodowych
Zawód:

Nazwisko

Imię

Numer telefonu

Posiadane wykształcenie

Nazwa szkoły, miejscowość, rok i liczba ukończonych klas

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

  • administratorem danych Pani/Pana jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów;
  • inspektorem ochrony danych (IOD) jest Zdzisław Korzuch, e-mail: biuro@bitprotect.pl;
  • celem przetwarzania danych Pani/Pana jest przeprowadzenie naboru do szkoły, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 150 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
  • dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do placówki lub przez okres jednego roku w przypadku nieprzyjęcia — z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
  • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Strona główna

Aktualności

Dla kandydatów

Harmonogramy zajęć

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

GUTW

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

© 2024 CKUE Chorzów