Dyrektor CKZIU informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 492) czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. CKZiU realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o sposobie i trybie realizacji tych zadań uczniowie, rodzice i nauczyciele Technikum Ekonomicznego otrzymują za pomocą dziennika elektronicznego. Informacja dla słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe poszczególnych semestrów i grup słuchaczy. Zajęcia w ramach GUTW do dnia 10 kwietnia 2020 r. zostają całkowicie zawieszone.

Życzę wszystkim zdrowia, spokoju i odpowiedzialnej postawy w walce z epidemią.

Dyrektor CKZiU Monika Upława

Zobacz też informacje MEN: Kształcenie na odległość — nowe regulacje prawne.

Zadbajmy również o nasze bezpieczeństwo w sieci.

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Zdzisław Korzuch, e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Edukacja gwarancją Twojego sukcesu!

Witamy w Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie. Nasza szkoła jest publiczną placówką edukacyjną kształcącą osoby dorosłe:

Ukończyłeś ZSZ w 2019? Zapraszamy do II klasy LO dla Dorosłych (3-letniego) w formie stacjonarnej! OSTATNIA TAKA SZANSA!

Prowadzimy zajęcia w formie wieczorowej i zaocznej. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami i własną firmą symulacyjną. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Nauka i wszystkie egzaminy, w tym zewnętrzne, są bezpłatne.

„Pragniemy, by nasza duma z ukończenia tej szkoły stała się udziałem innych.”

Tyle absolwenci chorzowskiego Centrum. I nie należy doszukiwać się w tych słowach patosu. Bo przekładają się na rzeczywistość. Z jednej strony, piękna karta zapisana 65-letnią tradycją, z drugiej — postęp kreujący nowoczesne kształcenie na najwyższym europejskim poziomie. Bezpłatnie! Czytaj dalej...

Projekt Leonardo da Vinci Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

Aktualności

Dla kandydatów

Harmonogramy zajęć

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

GUTW

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

© 2020 CKUE Chorzów